22 thg 1, 2019

Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng  Nai ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh; bộ đơn giá dựa trên các định mức mới và bổ sung mới nhất, bổ sung đầy đủ hơn cho bộ đơn giá hiện hành.

Thông tin về bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Đơn giá có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 bao gồm các quyết định sau :
  1.  Quyết định số 4253/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT – Phần Khảo sát
  2.  Quyết định số 4254/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT;Phần Thí nghiệm VL, CK, KC và công trình xây dựng
  3. Quyết định số 4255/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT; Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
  4. Quyết định số 4256/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá XDCT; Phần Xây dựng và công tác sử dụng vật liệu không nung
  5. Quyết định số 4257/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ Đơn giá XDCT – Phần Lắp đặt
Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bộ đơn giá vào dữ liệu phần mềm; quý khách vui lòng tải về để áp dụng trong việc lập dự toán.
đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Cơ sở công bố

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý xây dựng.
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng; công bố định mức hao phí xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Phần Xây dựng : Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ xây dựng; Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ xây dựng; về công bố định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng ( sửa đổi, bổ sung).
Phần Lắp đặt : Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng ; về việc công bố Định mức phần lắp đặt bổ sung.
Phần Sửa chữa : Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ xây dựng; về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
Phần khảo sát : Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng
Phần thí nghiệm vật liệu : Quyết định 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng; về việc công bố Định mức Thí nghiệm vật liệu.

Bộ đơn giá được công bố chia thành 3 vùng

– Địa bàn vùng I mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.530.000 đồng/tháng.
Áp dụng trên địa bàn. Thành phố Biên Hòa; các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
– Địa bàn vùng II mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.320.000 đồng/tháng
Áp dụng trên địa bàn.  Thị xã Long Khánh; các huyện: Định Quán, Xuân Lộc.
– Địa bàn vùng III mức lương cơ sở đầu vào Lnc = 2.154.000 đồng/tháng
Áp dụng trên địa bàn. Các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.
đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

Thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi

Hotline : 1900 63 63 14 – 0916 946 336

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét