17 thg 5, 2018

Thông báo cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018

Ngày 11/5/2018 Sở Xây dựng, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tin học ETA tổ chức Hội nghị công bố, hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018. Tại hội nghị đại diện Công ty Eta là đơn vị tư vấn lập bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018 đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng cũng như những điểm mới của bộ đơn giá theo Quyết định 789/QĐ-UBND.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân – Phó giám đốc Sở Xây dựng cũng đã đọc các Quyết định công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018 và chia sẻ một số kinh nghiệm về việc và ứng dụng phần mềm Dự toán Eta trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12 thg 5, 2018

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Hướng dẫn tải và áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lạng Sơn trên Dự toán Eta theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 như sau:

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND.

Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc sử dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Giá ca máy trên Dự toán Eta theo Quyết định 788/QĐ-UBND trong bảng này bao gồm các thành phần chi phí sau:

1. Chi phí khấu hao là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.
2. Chi phí sửa chữa là khoản chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
3. Chi phí nhiên liệu năng lượng tính trong ca máy là khoản chi phí về nhiên liệu năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén…) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu chuyển động.
Trong đó đơn giá  nhiên liệu cụ thể là:
 • Giá điện kèm theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT, ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương.
 • Giá dầu Diezel 0,05S; Xăng RON 92 (theo thông cáo báo chí ngày 05/10/2017 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex).
Loại nhiên liệu, năng lượngĐơn vịGiá sau thuế (đồng)Giá trước thuế (đồng)Định mức chi phí nhiên liệu, năng lượng phụ
Xăng RON 92lít18.34016.6721,01
Diezel 0,05Slít14.87013.5181,02
Điện (bình quân)KWh1.720,651,03
 • Chi phí nhân công điều khiển: được xác định theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mức lương cơ sở đầu vào tính tại vùng III là: 2.438.000đ/tháng
 • Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng IV thì chi phí tiền lương nhân công điều khiển máy trong bảng giá ca máy được điều chỉnh theo hệ số cụ thể như sau: Vùng IV: hệ số KĐCNC = 0,954 (tương ứng với mức lương cơ sở đầu vào là: 2.327.000,0đ/tháng).
4. Chi phí khác: là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình.


Phần mềm Dự toán Eta là đơn vị trực tiếp lập cơ sở dữ liệu về Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 do đó đảm bảo chính xác Quý khách không phải tra lại bằng tay khi áp dụng Bảng giá này trên Dự toán Eta. Qua trinh áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 0936 565 638 hoặc 0243 9908038 để được trợ giúp.

Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND

Ngày 27/4/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 789/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn gồm:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng.
Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 789/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 789/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 789/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng;

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn gồm các chi phí sau:

Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố số 03/CBGVLXD-SXD ngày 27/3/2018 của Sở Xây dựng Lạng Sơn (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng)
Chi phí nhân công được xác định theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mức lương cơ sở đầu vào tính tại vùng III là: 2.438.000đ/tháng
Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018.
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND được lập trên Phần mềm Dự toán Eta do đó đảm bảo số liệu chính xác đồng bộ với bản in sách. Do đó không phải tra trên sách khi lập dự toán, trong quá trình áp dụng bộ đơn giá nếu gặp khó khăn Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Phần mềm Dự toán Eta để được hỗ trợ: Liên hệ 0936 565 638 hoặc 0243 990 8038

8 thg 5, 2018

Đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh An Giang theo Quyết định 307/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 UBND Tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND; về việc đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Xây dựng.

Căn cứ Ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND :

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày 12 tháng 1 năm 2017.

Nội dung Quyết định 307/QĐ-UBND :

Điều 1 : Công bố đính chính bộ Đơn giá Xây dựng công trình-Phần Xây dựng ; được ban hành kèm theo quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ( có phụ lục đính kèm ).
Điều 2 : Hiệu lực thi hành :
a.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.
b.Xử lý chuyển tiếp
 • Đối với các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu; thì không điều chỉnh dự toán theo đơn giá đính chính tại văn bản này
 • Đối với các gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán ;trình thẩm định; phê duyệt lại dự toán theo đơn giá đính chính công bố tại văn bản này.
Điều 3 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng các sở ngày cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hiên tại, Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật nội dung của Quyết định 307/QĐ-UBND để phục vụ quý khách hàng trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định dự toán các công trình.

Hướng dẫn tải và áp dụng tập đơn giá Xây dựng công trình mới được đính chính theo Quyết định 307/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2017
Mọi ý kiến vướng mắc hoặc cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng xin hãy liên hệ với chúng tôi :
Hotline : 1900636314 – 0243 990 8038

Quyết định 472/QĐ-UBND công bố đơn giá khảo sát Tỉnh An Giang

Ngày 16 tháng 02 năm 2017 Tỉnh An Giang đã ban hành quyết định 472/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện tại, Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá theo Quyết định 472/QĐ-UBND; để phục vụ cho quý khách hàng thực hiện các công việc lập ; thẩm tra, thẩm định dự toán.

Hướng dẫn các tải và sử dụng Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2017 đơn giá khảo sát tỉnh An Giang trên dự toán ETA như sau : 


Cơ sở xác định đơn giá khảo sát kèm theo Quyết định 472/QĐ-UBND :

    – Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
    – Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
    – Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
    – Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng; công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
    – Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Nội dung đơn giá khảo sát kèm theo Quyết định 472/QĐ-UBND :

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng xác định mức chi phí về vật liệu; nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng; từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

a) Chi phí vật liệu

     Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện; và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng bình quân năm 2015; (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

b) Chi phí nhân công

            – Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) vùng II tại Phụ lục 1; công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm; tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định; (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:
            + Vùng II : LNC2 = 1.505.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.
            – Hệ số lương cấp bậc quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD; ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 c) Chi phí máy thi công

     Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

5 thg 5, 2018

Hướng dẫn thêm,sửa công tác trên phần mềm dự toán ETA

Phần mềm Dự toán Eta cho phép người dùng tạo và sao chép đơn giá, định mức một cách trực quan và nhan chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các thao tác này.

I. Khái niệm công tác, đơn giá, định mức trong Dự toán Eta

Trong Dự toán Eta, đơn giá và định mức được thống nhất là một đối tượng duy nhất mà Eta gọi là công tác (hay công việc). Định mức là các công tác có đơn giá và giá vật tư (giá VL, NC, máy) bằng 0.

II. Mở công cụ chỉnh sửa đơn giá “Đơn giá Editor”

Trước tiên, bạn mở công cụ chỉnh sửa đơn giá “Đơn giá Editor” lên bằng cách chọn đơn giá muốn sửa ở ComboBox Đơn giá, rồi vào menu “Dữ liệu” > “Thêm / Sửa đơn giá”, như minh họa trong hình sau:

III. Các tạo, sửa phụ lục vữa và vật tư thành phần của vật tư

Sau khi cửa sổ “Đơn giá Editor” hiện lên, bạn sang Tab “Đơn giá – Định mức” để thêm sửa đơn giá, định mức tại Tab này. Trong Tab này, bạn sẽ thấy danh sách toàn bộ các đơn giá ở cửa sổ phía trên (gọi là cửa sổ đơn giá). Khi chọn một đơn giá bất kỳ ở của sổ đơn giá, định mức tương ứng sẽ hiện ra ở cửa sổ phía dưới-trái (gọi là cửa sổ định mức công việc). Ở phía dưới có cửa sổ nhỏ bên phải, gọi là cửa sổ định mức vật tư, chính là cửa sổ để khai báo các vật tư thành phần của một vật tư, như phụ lục vữa. Ngoài vữa, Dự toán Eta cũng cho phép bất kỳ vật tư nào cũng có thể có vật tư thành phần, ví dụ: một bộ quạt trần gồm có quạt trần và hộp số, …

(Chú ý: Định mức trong hình chỉ là ví dụ, định mức đúng của BA.11110 gồm 1 cái quạt trần, 1 cái hộp số và 1% VL khác)
Để sửa một vữa có sẵn, bạn tìm đến công việc có dùng mã vữa cần sửa (nếu nhớ) hoặc tìm kiếm các công việc có dùng mã vữa đó bằng cách click phải chuột vào cửa sổ định mức công việc và chọn menu “Tìm công việc dùng vật tư …”, điền mã vữa vào và nhấn OK.

Sau khi tìm được công việc chứa mã vữa cần sửa, bạn click chọn công việc đó để định mức công việc được hiển thị. Ở cửa sổ định mức công việc, bạn chọn vữa muốn sửa để định mức vật tư của vữa đó được hiển thị ở của sổ nhỏ bến dưới-phải. Tải cửa sổ định mức vật tư (dưới-phải) này, bạn có thể sửa định mức của vữa như khối lượng hao phí, chủng loại vật tư (đá, xi măng, phụ gia, …), … Sau khi chỉnh sửa, vữa được sửa sẽ thay đổi và sự thay đổi này có tác dụng đến tất cả các công việc dùng đến vật tư được chỉnh sửa.

Để thêm một vật tư mới, bạn chọn công việc muốn thêm vật tư (VL, NC, máy) và chọn cửa sổ định mức công việc. Tại cửa sổ định mức công việc có 3 vùng chính là vùng vật liệu, nhân công và máy (nếu muốn thêm VL phụ thì bạn tick chọn VL phụ ở ở phần hiển thị phía dưới). Khi bạn đang chọn cửa sổ định mức công việc, phía cuối muỗi vùng sẽ có 1 dòng trống “sẵn sàng” để bạn thêm vật tư mới. Bạn muốn thêm VL, NC hoặc máy thì tìm kiếm ở trong vùng tương ứng. Ví dụ trong hình dưới đây minh họa cách tìm kiếm vật liệu để thêm vào cho công tác đang chọn (AG.11112). Cửa sổ gợi ý cũng sẽ hiện lên tức thì và tự động phân loại VL, NC, máy. Bạn chỉ cần click trọn vật tư muốn thêm trong cửa sổ gợi ý này và điền khối lượng hao phí cho vật tư mới thêm này là đã hoàn thành việc thêm 1 vật tư mới cho công việc. Ngoài ra bạn cũng có thể điều chỉnh giá của vật tư trong cửa sổ định mức công việc này tại cột giá gốc, và chú ý rằng việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các công việc dùng đến vật tư mà bạn điều chỉnh giá.
Nếu vật tư bạn muốn thêm không có trong danh sách gợi ý, bạn hãy điền đầy đủ tên vật tư mới của bạn vào cột tên vật tư, phần mềm sẽ tự động bổ sung vật tư mới của bạn vào từ điển. Hoặc bạn cũng có thể chủ động thêm vật tư mới vào từ điển bằng cách click vào nút “Thêm vật tư mới” ở cuối cửa sổ gợi ý.

Sau khi thêm vật tư xong, bạn cũng có thể thêm vật tư thành phần cho vật tư mới thêm này trong cửa sổ định mức vật tư (dưới-phải).

IV. Thêm vữa mới

Vữa trong Phần mềm Dự toán Eta là một vật liệu có vật tư thành phần. Để định nghĩa một vữa mới, ta thêm vữa đó trong cửa sổ định mức công việc (dưới-trái) và định nghĩa thành phần của nó trong cửa sổ định mức vật tư (dưới-phải). Như trong hình, vữa mới thêm có thể không dùng cho công tác AG.11112, nhưng ta hoàn toàn có thể “mượn” cửa sổ định mức công việc của mã này để định nghĩa vữa mới. Sau khi định nghĩa xong, nếu không dùng ta có thể xóa vữa đó bằng cách chọn cột mã vữa và nhấn phím Del hoặc click phải chuột rồi chọn “Xóa vật tư”, vữa mới tạo sẽ bị xóa khỏi công việc đang chọn nhưng vẫn tồn tại trong đơn giá. Bạn có thể dùng nó cho công tác khác.

V. Copy-Paste công tác

Việc tạo một công tác gần giống với công tác có sẵn trong đơn giá rất hay được sử dụng, nên Phần mềm Dự toán Eta tạo ra tính năng copy công tác. Để thực hiện việc này, bạn click phải chuột vào công tác cần copy và nhấn menu “Copy công tác”. Chú ý là bạn có thể Copy công tác từ cửa sổ “Đơn giá Editor” này sang cửa sổ “Đơn giá Editor” kia, không nhất thiết là copy trong cùng file. Sau khi nhấn “Copy công tác” công tác bao gồm: mã, tên, đơn vị, đơn giá và định mức được lưu vào bộ nhớ máy tính (RAM).

Sau khi đã Copy công tác, bạn nhấn Ctrl+V hoặc menu Paste trong cửa sổ đơn giá. Phần mềm sẽ tự phân loại dữ liệu bạn đang copy. Nếu là công tác thì sẽ Paste công tác, nếu là copy định mức thì sẽ Paste định mức, nếu ko phải đơn giá, định mức thì sẽ paste giá trị vào ô đang chọn (do đó hãy chắc chắn rằng bạn đã copy công tác).
Nếu trong cửa sổ đơn giá đã có chứa công tác bạn copy, thì cửa sổ thông báo sẽ hiện lên như hình dưới. Bạn chọn “Lưu với mã khác” để định nghĩa lại mã mới cho công tác bạn đang copy.

Ví dụ trong hình dưới, Paste với mã mới là AG.11112X, công tác mới này sẽ giống hệt công tác mà bạn Copy (trừ mã hiệu), và bạn có thể chỉnh sửa mã mới này để có được một công tác của riêng bạn.

Việc Copy công tác này cũng có thể sử dụng để bổ sung các công tác mã đơn giá bạn đang dùng không có, bằng cách copy công tác từ các đơn giá khác hoặc từ định mức.
VI. Copy – Paste định mức
Tương tự tính năng Copy công tác, Copy định mức sẽ chỉ sao chép định mức của công tác, và chỉ làm thay đổi định mức của công tác được Paste vào. Việc Copy-Paste định mức cũng có thể thực hiện từ file này sang file khác.

VII. Tạo công tác mới

Để tạo công tác mới, ngoài cách Copy-Paste công tác như hướng dẫn ở trên, bạn có thể tạo thủ công hơn bằng cách xuống cuối cửa sổ đơn giá (hoặc click phải chuột vào cửa sổ đơn giá rồi “Thêm công việc mới”).

4 thg 5, 2018

Quyết định 4127/QĐ-UBND về đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 4127/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 4127/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Quyết định 4127/QĐ-UBND về đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên cơ sở sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 • Quyết định 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017, Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
 • Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 4127/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:
Giá vật liệu tính trong đơn giá theo mặt bằng giá tháng 9/2017 của Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thái Nguyên (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.150.000 đồng/tháng).
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,93.
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 1.900.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,884.
Chi phí máy thi công:
Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định 375/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 08/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 375/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá khảo sát theo Quyết định 375/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thanh quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hướng dẫn tải Quyết định 375/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát kèm theo Quyết định 375/QĐ-UBND.

Nội dung của đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 375/QĐ-UBND.
1. Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo giá vật liệu trung bình các tháng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được liên sở Tài chính – Xây dựng công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng)
2. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng I là LNC = 2.350.000 đồng/tháng.
3. Chi phí máy thí công:
Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá nhiên liệu năng lượng (chưa bao gồm VAT) cụ thể như sau:
 • Xăng: 15.991 đồng/lít
 • Dầu Diezel: 12.500 đồng/lít
 • Điện: 1.622 đồng/kwh
Hệ số nhiên liệu với Động cơ xăng là 1,01; Động cơ Diezel là 1,02 và Động cơ điện là 1,03