18 thg 9, 2018

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 7139/QĐ-UBND; về việc công bố Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức xây dựng cầu vượt bằng thép; Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND trên Dự toán Eta.

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép

Cơ sở xác định định mức xây dựng cầu vượt bằng thép.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các văn bản số 2474/TTg-KTN ngày 30/12/2011 và số 134/TTg-KTN ngày 08/02/2012; của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai các dự án xây dựng các cầu vượt nút giao thông Láng Hạ- Thái Hà; Chùa Bộc – Thái Hà; Nguyễn Chí Thanh – Láng; Lê Văn Lương – Láng để tránh ùn tắc giao thông;
Căn cứ các Quyết định số: 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009; 1776/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; 1778/QĐ-BXD ngày 16/08/2007; 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012; của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố định mức dự toán một số công việc xây dựng – Tiểu dự án công trình kết nối tạm giữa dự án xây dựng cầu Thanh Trì và tuyến đường phía nam vành đai 3 với dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn I;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND Thành phố về công bố định mức sửa chữa chiếu sáng đô thị;

Hiệu lực thi hành của Quyết định 7139/QĐ-UBND

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét